Belangrijke zaken in een verkoopovereenkomst

Juridisch

Voor de meeste mensen is het kopen van een huis iets waarmee ze maar één of een paar keer in hun leven te maken hebben. Om de koper te beschermen gelden daarom verschillende bepalingen, waaronder de ontbindende voorwaarden, bedenktijd en het boetebeding. Over deze bepalingen die je vaak terugziet in standaard koopcontracten vertel ik je graag meer.

Bescherming koper

In de wet zijn bepalingen opgenomen met het doel de koper te beschermen. Zo dient de koop van een onroerend goed schriftelijk te worden vastgelegd. Een mondelinge overeenkomst is volgens de wet niet voldoende en kan worden vernietigd. Andere belangrijke bepalingen in de overeenkomst gaan onder meer over de koopprijs, de omschrijving van het onroerend goed en de leveringsdatum.

Ontbindende voorwaarden

Het financieringsvoorbehoud – ook wel onder voorbehoud van financiering genoemd – is een ontbindende voorwaarde die vaak in een koopovereenkomst wordt opgenomen. Dit voorbehoud betekent dat koper de koopovereenkomst kan ontbinden wanneer hij of zij de financiering van de koop binnen de onderling afgesproken termijn niet rond kan krijgen. Om met succes een beroep op dit voorbehoud te kunnen doen, dient de koper binnen de gestelde termijn te onderbouwen – onder andere door het overleggen van correspondentie – dat er daadwerkelijk inspanningen zijn geweest om de noodzakelijke financiering te kunnen realiseren.

Wettelijke bedenktijd

De wettelijke bedenktijd van drie dagen is een andere vorm van ontbinding. In de wet is vastgelegd dat de (particuliere) koper de mogelijkheid heeft zich te bedenken en binnen drie dagen na het tekenen van de overeenkomst mag aangeven van de koop af te zien. Dit besluit behoeft niet te worden gemotiveerd. Gevolg hiervan is dat de koopovereenkomst is ontbonden en dat beide partijen over en weer geen verplichtingen meer hebben. Het is aan te bevelen deze kennisgeving schriftelijk te doen met het verzoek om een ontvangstbevestiging.

Boetebeding

Boetebepalingen komen vrijwel altijd voor in standaardovereenkomsten. Ze omvatten meestal een geldboete – een percentage van de koopprijs – in het geval dat een partij toerekenbaar tekortschiet en niet tegemoetkomt aan de verplichtingen naar de tegenpartij. In voorkomende gevallen wordt ook in de overeenkomst opgenomen dat de werkelijk geleden schade is verschuldigd.

Wil je meer informatie over inhoudelijke zaken in een koopovereenkomst, neem dan contact met mij op, Jeroen de Baar.

Lees hier het online woon & lifestyle magazine LaVida Curaçao nummer 16.

Wil je reageren op dit artikel? Geef een reactie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *