Nadenken over pensioen

Zekerheid

Later is vroeger dan je denkt

Op vrijdag 27 mei vond de jaarlijkse Pensioen- en Bedrijvendag van Guardian Group Fatum plaats. Het was alweer de 11e editie van het seminar van deze alom bekende pensioenverzekeraar. Het centrale thema van dit jaar is ‘Building the Future’. We praten met Patrick de Jong, manager Marketing en Employee Benefits over waarom een pensioenvoorziening zo belangrijk is en de rol van de werkgever hierin.

LaVida Curacao Guardian Group Fatum Pensioen Patrick de JongPatrick de Jong: ‘Als grootste pensioenverzekeraar op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen, zien wij het als onze taak het bedrijfsleven en werknemers over veranderingen in pensioenland te informeren. De steeds in beweging zijnde wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en opinies zijn namelijk van grote invloed op de oudedagsvoorziening van iedereen. Op Curaçao kennen we de Algemene Ouderdomsverzekering, beter bekend als de AOV. Dit bedrag bouw je op tussen je 15e en 65e levensjaar, naar rato van het aantal jaren dat je ingezetene bent op Curaçao. De maximale AOV uitkering op dit moment is 862 gulden bruto per maand. Dan ben je dus 50 jaar ingezetene van het eiland geweest. AOV moet je zien als een basispensioen, want als je weet dat een modaal salaris op Curaçao ergens tussen de twee- en drieduizend gulden per maand bruto ligt, is een pensioenaanvulling geen overbodige luxe.’

Geen pensioenplicht op Curaçao

‘Om op Curaçao de levensstandaard ook na pensionering te behouden, is een werknemer in veel gevallen afhankelijk van de werkgever. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld Aruba kennen we op ons eiland geen pensioenplicht. Er zijn zeker bedrijven die pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde in het pakket hebben, maar ze zijn nog in de minderheid. Zetten we tien bedrijven op een rijtje, dan hebben er vier wel een pensioenvoorziening en zes niet’, gaat Patrick de Jong verder.

Jongeren vinden pensioen niet interessant

‘We weten dat jonge mensen in onze samenleving nauwelijks stil staan bij hun pensioen. LaVida Curacao Nadenken over pensioen Guardian Group FatumEn dat is helemaal niet gek, want een oudedagsvoorziening is de ver-van-je-bed show als je een jaar of twintig bent. Het ontbreken van een pensioenvoorziening is geen reden om een baan niet te accepteren. Omdat het werk op Curaçao niet voor het oprapen ligt, zijn jongeren allang blij dat ze een job hebben gevonden. Toch is het belangrijk om over later na te denken. Op ons eiland komen door de vergrijzing steeds meer oudere mensen, die ook steeds vaker een hoge leeftijd behalen. Dat heeft op termijn invloed op de hoogte van de AOV. Hoe de AOV er over vijftig jaar uitziet weet niemand. En sta er ook eens bij stil dat je zelf na je 65e ook nog heel wat jaren voor de boeg hebt. Die wil je – als het even kan – zonder financiële zorgen doorbrengen.’

Pensioen is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

‘Wij vinden het belangrijk om mensen bewust te maken dat nadenken over later gewoon slim is. Een oudedagsvoorziening is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Als je er jong mee begint, heb je van het geldbedrag dat van je brutosalaris naar je pensioenvoorziening gaat, weinig last. Op Curaçao is de werkgever die pensioen als arbeidsvoorwaarde heeft, verplicht minimaal de helft van de premie te betalen. Vijftig procent is niet mis, maar net zoals bij de werknemer is de inleg fiscaal aftrekbaar en het is een prima arbeidsvoorwaarde om goed personeel aan te trekken en te behouden.’

Pensioen duur?

‘We merken dat werknemers denken dat pensioen duur is. Je moet natuurlijk wel premie betalen, maar als penshonado krijg je wel voor de rest van je leven geld om je levenstandaard te behouden. Natuurlijk is het wel zo dat hoe vroeger je in je carrière met pensioensparen begint, hoe beter het is. Als je start op je veertigste, zal de maandelijkse uitkering aanzienlijk lager zijn of de premie om hetzelfde resultaat te bereiken heel wat hoger zijn.’

Pensioenproducten zijn over het algemeen overal hetzelfde. Je legt geld in en je krijgt er na pensionering voor de rest van je leven elke maand wat voor terug. Waarom zouden werknemers en bedrijven dan voor Guardian Group moeten kiezen?

LaVida Curacao Guardian Group Fatum Pensioen‘Ik denk dat vertrouwen in de maatschappij waar je de pensioenverzekering onderbrengt bepalend moet zijn. Werkgevers en werknemers gaan namelijk een lange termijn verplichting aan. Guardian Group is één van de grootste verzekeraars in het Caribisch gebied. We zijn financieel zeer stabiel. Bij een pensioenverzekering is zekerheid heel belangrijk. Er moet worden uitbetaald waar je recht op hebt. De dekkingsgraad van een pensioenfonds of pensioenverzekeraar is daarbij bepalend. Door de crisis zijn er pensioenfondsen die niet of nauwelijks boven de vereiste dekkingsgraad komen. Dat zijn zorgelijke situaties voor de gepensioneerden. Bij Guardian is de buffer vele malen groter. En dus een veilige plek om je pensioen onder te brengen’, besluit Patrick de Jong zijn verhaal.

Wil je reageren op dit artikel? Geef een reactie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *