Covid breekt geen huur

Juridisch

Dat de Covid-19 pandemie een enorme invloed heeft op ons dagelijks leven behoeft geen betoog. De coronacrisis met als gevolg diverse door de overheid opgelegde regels om een uitbraak van het virus zoveel mogelijk in te dammen – denk hierbij bijvoorbeeld aan de lockdown maatregelen – heeft veel juridische vragen opgeroepen. Hoe gaan we om met gesloten (commerciële) contracten en kun je door de pandemie zomaar onder de verplichtingen van een contract uitkomen zijn actuele vraagstukken waarbij ik kort inga op de termen “overmacht” en “onvoorziene omstandigheden”. Ook wijs ik op een tweetal recente uitspraken inzake huur.

Overmacht

Van overmacht in geval van de Covid-19 pandemie is eigenlijk alleen sprake wanneer de coronamaatregelen een partij beperken de contractuele prestatie – zoals het leveren van
een product of bijvoorbeeld het voldoen van huur – te verrichten. Ter illustratie: de overheid bepaalt dat er geen producten mogen worden geïmporteerd. Gevolg is dat er
bepaalde zaken niet leverbaar zijn. Een leverancier kan in dit geval namelijk niet afdwingen dat de producten worden geleverd, simpelweg omdat dit praktisch – vanwege de
overheidsmaatregel – niet mogelijk is.

Onvoorziene omstandigheden

Van onvoorziene omstandigheden is sprake wanneer na het aangaan van het contract er zich omstandigheden voordoen waarmee in het contract geen rekening is gehouden. Een
orkaan illustreert zo’n onvoorziene omstandigheid. Voor wat betreft de coronacrisis kan het zijn dat de partijen bij een contract geen rekening hebben gehouden met het risico van een pandemie

Huurkwesties

Enkele kwesties leidden afgelopen maanden zelfs tot gerechtelijke procedures. Zo heeft in een tweetal geschillen de rechter op Curaçao bepaald dat een verlaging van de huur niet onredelijk wordt geacht, gezien de opgelegde sluiting van een horecagelegenheid. De rechter oordeelde dat de door de overheid opgelegde maatregelen naar aanleiding van de pandemie als een onvoorziene omstandigheid dient te worden beschouwd. Het werd onredelijk geacht dat de financiële gevolgen van de overheidsmaatregelen – zoals de opgelegde tijdelijke sluiting van de horeca – alleen in het nadeel van de huurder zijn. De rechter besloot dan ook dat de huur gedurende de pandemie door beide partijen moest worden gedragen.

Wil je meer informatie over deze actuele problematiek, neem dan contact met mij op.

Jeroen de Baar

Lees hier het online woon & lifestyle magazine LaVida Curaçao nummer 18

Wil je reageren op dit artikel? Geef een reactie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *