Faillissement

Juridisch

Voor heel veel mensen heeft de Covid-19 pandemie op economisch gebied aanzienlijke gevolgen. Een flink aantal bedrijven is in slecht financieel weer terechtgekomen. Wanneer een ondernemer of natuurlijk persoon niet meer aan de verplichtingen kan voldoen, kunnen de schuldeisers in het uiterste geval het faillissement aanvragen. Ook is het mogelijk dat de schuldenaar zelf het faillissement aanvraagt.

Faillissement voorkomen

Het doel van een faillissement is de verkoop van de bezittingen van de schuldenaar om de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers. Echter, het is niet vanzelfsprekend dat de schuldeisers al hun vorderingen betaald krijgen. Het gebeurt zelfs vaak dat de schuldeisers bij zo’n faillissement helemaal niets ontvangen. Daarom wordt het aanvragen van een faillissement vaak als drukmiddel gebruikt, om er zo voor te zorgen dat een vordering alsnog wordt betaald om juist het faillissement te voorkomen. Omdat een faillissement een ingrijpende en definitieve beslissing is, kan een schuldenaar proberen aan te sturen op surseance van betaling, waardoor de plicht om aan betalingen te voldoen wordt uitgesteld.

Voorwaarden voor een faillissement

Om in staat van faillissement te komen, dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. De schuldenaar moet verkeren “in de toestand dat hij is opgehouden te betalen”. Wanneer er immers nog gewoon aan alle verplichtingen wordt voldaan, is een faillissement nergens voor nodig. Er moet ook sprake zijn van meerdere schuldeisers, waarvan de vorderingen onbetaald worden gelaten. De wet spreekt in dit geval van het vereiste van “pluraliteit van schuldeisers”. In de praktijk betekent dit dat er minimaal twee schuldeisers moeten zijn. Tot slot dient de schuldeiser een zogenoemde “steunvordering” te hebben; daarbij geldt dat het hebben van een vorderingsrecht voldoende is.

Curator en rechter-commissaris

De rechter bepaalt of het faillissement wordt uitgesproken. Wanneer wordt beslist tot een faillissement wordt daarbij direct een curator – vaak een advocaat – aangesteld die de boedel zal beheren. De curator regelt ook de afhandeling van het faillissement. Bovendien wordt er een rechter-commissaris benoemd, die de curator zal controleren. De schuldeisers moeten hun vorderingen indienen bij de curator. Deze worden getoetst, waarna een zogenaamde erkenning of betwisting volgt.

Verschil tussen zakelijk en persoonlijk

Een faillissement is bijzonder ingrijpend. Hoewel deze oplossing voor enkelen inderdaad een uitkomst zal zijn, is het raadzaam – indien mogelijk – deze situatie te voorkomen. Wanneer het faillissement volledig is afgehandeld, houdt een rechtspersoon – een BV of NV – op te bestaan. Voor een natuurlijk persoon die in het faillissement terechtkomt, geldt dit echter niet en is het traject hiermee nog niet afgerond. Bij een persoonlijk faillissement mogen schuldeisers namelijk de vordering weer opnieuw indienen.

Lees hier het online woon & lifestyle magazine LaVida Curaçao nummer 20

Wil je reageren op dit artikel? Geef een reactie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *