Juridisch tips bij verhuur (2)

Juridisch

Waar je aan moet denken bij het verhuren van je woning

Eerder besprak ik in LaVida Curacao de do’s & don’ts bij het verhuren van je woning. In dit artikel ga ik nog wat verder in op zaken waarmee je ook rekening moet houden. Zo is het zaak dat je goede afspraken op papier hebt staan. De inhoud van de huurovereenkomst is van essentieel belang. Denk hierbij aan de looptijd met daarbij de mogelijkheid tot verlenging, afspraken rondom opzegging en onderverhuur.

Looptijd

Het is aan te bevelen in de huurovereenkomst vast te leggen wat de looptijd is. In de meeste gevallen wordt gekozen voor een bepaalde tijd, met de mogelijkheid tot verlenging. In beginsel eindigt een huurovereenkomst wanneer de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, is verstreken. Afhankelijk van hoe de looptijd en de verlenging zijn geformuleerd kan worden bepaald of opzegging noodzakelijk is.

Opzeggen

In sommige gevallen is in een contract opgenomen dat de huurovereenkomst eindigt door opzegging. In dit geval informeert één van de partijen de ander dat de huur niet wordt verlengd, waarmee deze op de overeengekomen datum wordt beëindigd. De schriftelijke kennisgeving hiervoor moet – specifieke gevallen en uitzonderingen daargelaten – niet eerder dan drie maanden en uiterlijk één maand voor de afloop van de looptijd van de overeenkomst worden gedaan.

Onderverhuur

In de meeste huurovereenkomsten is het de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren. Vaak is de voorafgaande toestemming van de verhuurder hieraan verbonden. Ook wordt in veel gevallen aan deze verbodsbepaling een boetebeding gekoppeld. Indien een huurder toch onderverhuurt, wil je als verhuurder dat de onderverhuurder de onderverhuur staakt en tegelijkertijd de boete voor de overtreding incasseren. Beide aspecten dienen in de overeenkomst te worden opgenomen.

Lees hier het online woon & lifestyle magazine LaVida Curaçao nummer 15

Wil je meer juridische informatie over het verhuren van woningen en verschillende typen huurovereenkomsten, neem dan contact met mij op. Ik vertel je er graag meer over.

Jeroen de Baar | BBV Legal | T (+599 9) 461 88 99 | T (+599 9) 525 77 65

 

 

 

Wil je reageren op dit artikel? Geef een reactie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *