Wat als je inkomen wegvalt

Zekerheid

Bedrijfsrisico’s verzekeren

Als entrepreneur sta je elke dag opnieuw voor nieuwe uitdagingen. Je hebt een zaak te runnen. De focus ligt op je klanten, de service en je producten. Dit slokt al je tijd en energie op en dat begrijpen wij bij Guardian Group Fatum’, zo benadrukt productmanager Estrella Abbad. ‘Maar toch willen we ondernemers adviseren regelmatig te kijken naar de risico’s die hun bedrijfsvoering negatief kunnen beïnvloeden. Zaken die je niet kunt sturen, maar die je helaas overkomen.’

Estrella Abbad: ‘Wanneer ondernemers hun bedrijfsrisico’s onder de loep nemen, inventariseren ze de gevaren en bedreigingen waarvoor ze al dan niet een verzekering willen afsluiten. Meestal gaat het dan om voor de hand liggende, praktische verzekeringen: voor het wagenpark bijvoorbeeld, of aansprakelijkheid. Wat echter nog wel eens over het hoofd wordt gezien, is de impact van een bedrijfsstagnatie ofwel een “business interruption”. Door een brand bijvoorbeeld, of door waterschade of een storm.’

Voorbeelden in de praktijk

’Door brand, waterschade of een andere calamiteit kan het gebeuren dat er tijdelijk niet gewerkt kan worden. De bedrijfsactiviteit komt stil te liggen, terwijl de lonen in de tussentijd wel betaald moeten worden. Dit “consequential loss” zoals deze schade ook wel wordt genoemd, kan verstrekkende gevolgen hebben. Afhankelijk van de impact van de calamiteit, kan een onderneming namelijk voor een hele lange periode uit de running zijn. “Hoe groot is de kans?” is een vraag die ondernemers zich zeker zullen stellen. Maar als je een calamiteit overkomt, zijn de gevolgen vaak desastreus. Daarom is het belangrijk het risico en de impact ervan goed af te wegen.’

Als het inkomen wegvalt

‘Het staat iedereen natuurlijk vrij een risico wel of niet te verzekeren’, gaat Patrick de Jong, manager marketing & sales verder. ‘We zien echter wel dat de bereidheid om het inkomen  te verzekeren aanwezig is. Logisch, want de impact bij het wegvallen van inkomen is enorm. Wanneer er door welke oorzaak dan ook geen geld meer in het laatje wordt gebracht, kan het tij snel keren. Waarmee ik dan gelijk een bruggetje maak naar de recente ontwikkelingen bij de Sociale Verzekeringsbank. Directeuren en statutair bestuurders zijn sinds 1 september 2019 niet meer bij de SVB verzekerd tegen inkomensderving door ziekte of ongeval. Dit betekent dat deze groep mensen op zoek moet naar een alternatief.’

Verzekering voor inkomensverlies

Estrella: ‘Bij Guardian Group Fatum hebben wij gelukkig wel een verzekering voor inkomensverlies. Dit product bestond altijd al, maar we hebben deze verzekering onlangs geactualiseerd om het gat dat door de SVB-regeling is ontstaan te vullen. Ondernemers, directeuren en bestuurders kunnen ook ziek worden of een ongeluk krijgen. Net als ieder ander hebben zij in die periode een inkomen nodig om in hun levensonderhoud te voorzien.’

Niet werken, geen loon

Patrick: ‘In het verlengde hiervan is er nog een ondernemersrisico dat ik onder de aandacht wil brengen. Op Curaçao is een werkgever niet verplicht een zieke of tijdelijk arbeidsongeschikte werknemer met een inkomen boven de ANG 5.629 per maand – dit is de SVB loongrens – te blijven betalen. Werkgever en werknemer dienen hierover aanvullende afspraken te maken. Is er niets vastgelegd, dan ben je als werknemer overgeleverd aan de welwillendheid van je baas.’ ‘Die misschien wel wíl doorgaan met het betalen van je loon, maar het om financiële redenen mogelijk niet kan’, gaat Estrella verder. ‘De zieke of tijdelijk arbeidsongeschikte werknemer kan niet werken en levert het bedrijf dus ook geen inkomsten op. Het verzekeren van inkomensderving van de werknemers is daarom belangrijk voor zowel werkgever als werknemers.’

Werkgever en werknemers

‘De Guardian Group Fatum verzekering voor inkomensverlies is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor directeuren, statutair bestuurders, zelfstandige ondernemers en professionals in loondienst met een salaris boven de SVB-grens. Met deze verzekering wordt de continuïteit van de bedrijfsvoering en het inkomen gewaarborgd. Zo kan iedereen die dat wil zelf voor een sociaal vangnet zorgen’, aldus Patrick de Jong tot slot.

Lees hier het online woon & lifestyle magazine LaVida Curaçao nummer 15

Wil je reageren op dit artikel? Geef een reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *